Eva Bodfält Education
Eva Bodfält Education
Eva Bodfäldt och Jacken
Eva Bodfäldt och Jacken

tisdag 3 april 2012

Träningsgruppen - till hjälp eller stjälp?Det finns oändligt få, om någon tävlingsförare som nått framgångar helt på egna ben. Bakom de flesta tävlingsekipage finns en framgångsrik träningsgrupp. 

Vad kännetecknar en lyckad träningsgrupp?
Skillnaden mellan en träningsgrupp och en kurs är att envar ansvarar för sin egen träning till skillnad från en kurs där det finns en uttalad lärare med en förutbestämd planering inför varje kurstillfälle.
När jag höll en föreläsning förra veckan i ämnet utbrast en av deltagarna spontant, - Jag är lycklig om jag kan få träna med en enda till person. En grupp var inte att tänka på, enligt hundägaren.

Det är möjligt att det kan vara svårt att sätta ihop en fungerande träningsgrupp men min erfarenhet är att ju mer strukturerad man är från första början, desto bättre blir sammanhållningen och uppslutningen.
Att som i mitt fall gå från att vara lärare för en grupp elever till att ombilda gruppen till en träningsgrupp kräver en hel del reflektioner.
Vilken roll ska jag nu spela, hur backar jag undan för att ge andra plats så att gruppen växer gemensamt? Hur växer personer med mindre erfarenhet, samtidigt som de känner att de kan bidra med viktiga synpunkter till oss ”ringrävar”?

Jag gjorde en lista inför starten av den senaste träningsgruppen. Saker som jag tyckte var viktiga för att samtliga i gruppen ska känna att de bidrar med kunskap.

Sammansättningen av personer
Jag har lyxen av att jag kan sätta ihop en grupp med samma värderingar om hundträning. Det kanske inte alltid är möjligt och i de fallen tror jag att det är extra viktigt att vara tydlig med sitt eget träningsupplägg.

Ansvar för sin egen träning
Jag tänkte berätta lite om min senaste träningsgrupp och upplägget. Vi tränar varannan tisdag. På söndag kväll mailar vi respektive träningsupplägg till gruppmedlemmarna som i sin tur skriver ut samtliga träningsupplägg och sätter i sin träningspärm.

Så här såg mitt träningsupplägg förra tisdagen ut,
1 1. Ingång på planen. Belöning för rätt attityd och ny entré. Den här gången till den av tävlingsledaren angivna startpunkten.
2
22.  Kommendering i Fritt följ. Kriteriet för belöning är höger om halt.
3
33. Kommendering inför uppställningar vid inkallning, apportering och kryp.
 – Nästa moment är…….ställ upp på den här punkten….- Är föraren klar?
Kriteriet för belöning har varit att jag jakande nickat till tävlingsledaren.

44. Framåtsändande, där kriteriet för belöning varierade mellan ”bus” på avsaktningspunkten alternativt ”varsågod” för saktagående till en extern belöning i slutet av planen.
Fördelningen av uppgifterna i gruppen bestod av att Eva tittade på min attityd, från det att jag gick in på planen till dess att jag lämnade planen.
Desirée kommenderade mig och Angela tittade på Zakks teknik och klickade när jag skulle belöna.

Genom att fördela specifika uppgifter effektiviserar vi träningen och får ut oändligt mycket mer information än om alla tittar på allt. Det gör dessutom att ansvaret och engagemanget i hela gruppen ökar, oavsett ekipage.
Våra observationer skriver vi sedan ned på det utskrivna träningsupplägget som sedan ligger som underlag till den fortsatta träningen. Alla observationer sätts sedan in i pärmen så att vi har all träning i gruppen dokumenterad.  På det viset har vi såväl planering som observationer på samma papper.  
Den viktigaste kommentaren kom från den mest ringrostiga medlemmen. – Du ändrar attityd inför krypet!
Så självklart, men hade jag inte specifikt bett Ewa om att titta på min attityd vete fåglarna om jag hade fått den insikten på egen hand.

Vid vårt första tillfälle hade jag gett Caroline uppgiften att titta på min tävlingsposition. Själv var jag tämligen övertygad om att den var i det närmsta perfekt. Icke sa Nicke, i höger om halt viftade jag till med vänster arm i samband med halten.  Vid vår andra träff gjorde vi klockrena höger om halter. Den insikten hade jag aldrig fått själv på egen hand.
Med en tydlig struktur och ansvarsfördelning går det att få ut oändligt mycket mer från träningsgruppen.
Dessutom kör vi med äggklocka så att alla får lika mycket tid. Strukturerat, roligt och effektivt. Det vinner alla på!

 
2 kommentarer:

Heléne & Grabbarna sa...

Superbra blogg!!

Birgitta & Lizzie sa...

Håller till fullo med Heléne !!!

Skicka en kommentarEva Bodfäldt Education
Elektravägen 31
126 30 Hägersten
Tel 08 - 571 447 00
info@evabodfaldt.com